PROFILAKTYK.ORG

Karolina Kmiecik-Jusięga

Nowa książka o profilaktyce społecznej


Przedłożony materiał uważam za niezwykle cenny, bowiem w ostatnich latach niewiele się pojawiło publikacji uwzględniających perspektywę badawczą profilaktyki społecznej. Zakres problemów jest tak szeroki, że zawarte zagadnienia nie powielają się, a w tym przypadku uzupełniają i poszerzają  dotychczasowe obszary. Eksponowane problemy oraz wynikające z nich zadania i czynności profilaktyczne znajdują swoje miejsce w mikrosystemie społecznym i określonych procedurach profilaktycznych. 

Autorzy tekstów wyraźnie podkreślają w działaniach pedagogicznych znaczenie wzajemnych relacji, więzi emocjonalnych, zachodzących przemian społecznych  i nowych zagrożeń,  przed którymi stoi młody człowiek, a także konieczność wspierania człowieka w sytuacjach trudnych, kryzysowych i  podnoszenia młodzieży na wyższy stopień wzrastania społecznego.

Książka jest zbiorem 10 artykułów, przygotowanych przez różnych Autorów, o zróżnicowanej problematyce, obejmującej zagadnienia odnoszące się między innymi do holistycznego ujęcia profilaktyki społecznej, prawnych podstaw działań profilaktycznych, uzależnień (np. od portali internetowych), problemowych zachowań seksualnych dzieci i młodzieży, zachowań autodestrukcyjnych, profilaktyki HIV i AIDS oraz do przykładów dobrych praktyk realizowanych w środowiskach wychowawczych.  

Z  recenzji dr hab. Anny Kieszkowskiej, prof. UJK 


Copyright © PROFILAKTYK.org